Chi tiết blog
Jan. 01, 1970

CHI TIẾT BLOG

3. Blog
Chức năng này cho phép người quản lý tạo và quản lí các trang blog của website. Ở đây có thêm tính năng copy và xóa bài viết giúp cho việc tạo các bài viết trở nên đơn giản, cũng như tiết kiệm thời gian hơn ( Những bài blog thường được áp dụng để tạo nhưng bài viết blog cho chi tiết tin, chi tiết sản phẩm.. ).

Ngoài ra, cách tạo bài viết dưới dạng blog hết sức đơn giản nó có 02 cách:


Cách 01: Copy luôn những bài viết blog sẵn có nếu có để tạo bài viết mới nhằm tiết kiệm thời gian ( Cái này được áp dụng cho các bài viết dưới dạng tin tức , hoặc sản phẩm chi tiết ..vv)

 

Cách 02: Click vào biểu tượng tạo bài viết mới giống như trên hình minh họa phía trên. Rồi bắt đầu tạo form cho bài viết... ( Bài viết mới được tạo nó sẽ nhận form code html mặc định từ hệ thống wevina tương ứng cho từng giao diện..)

Lưu ý: Để hiển thị các trang blog trên trang webpage, bạn phải thêm các "Thêm phần tử -> Hiển thị Blog" trên trang webpage đó.

Trang chủ:
Họ tên: *
Nội dung bình luận: *
* Bạn phải nhập vào trường này
    Chưa có bình luận nào