Phần tử cột
Jan. 01, 1970

PHẦN TỬ TẠO TIÊU ĐỀ

Cột
Phần tử cho phép bạn chia trang thành nhiều cột khác nhau. Tối đa bạn có thể tạo 6 cột nội dung bằng phần tử này.

Các bạn hãy quan sát hình minh họa dưới đây để hiểu thêm về cách sử dụng phần tử tạo "cột".

Ngoài ra, các bạn có thể upload bên trong phần tử cột này, những thành phần như: Văn bản, ảnh, ảnh và văn bản... ( Ngoại trừ những phần tử sau là không hỗ trợ add vào phần tử "cột" như là: tạo phần tử cột bên trong cột.  Nếu như các bạn lựa chọn add thuộc tính hiển thị blog trong cột --> ở Trường hợp này các bạn buộc phải tạo vùng hiển thị blog ở bên ngoài cột hiển thị ok rồi thì kéo chúng vào trong phần tử "Cột" sẽ không gặp trở ngại gì.)

Trang chủ:
Họ tên: *
Nội dung bình luận: *
* Bạn phải nhập vào trường này
    Chưa có bình luận nào