Phần tử tạo Form
Jan. 01, 1970

PHẦN TỬ TẠO FORM

Form
Bạn muốn khách hàng gửi thông tin cho mình, phần tử này sẽ giúp bạn làm điều đó. Trên wevina, bạn có thể dễ dàng thêm, tùy chỉnh các trường thông tin của form tùy theo yêu cầu của mình.

Các bạn hãy quan sát hình minh họa dưới đây để hiểu thêm về cách sử dụng phần tử tạo "Form".

Quan sát ở hình vẽ phía trên thì để tạo cho mình 01 form liên hệ trên hệ thống của wevina là điều hết sức đơn giản: Chỉ cần các bạn lựa chọn vị trí để add form vào đó và sau đó chỉnh sửa text tiêu đề, thêm những hạng mục ( Tên , tuổi, số điện thoại, giới tính ....vv) . sau khi các bạn đã add thêm những tính năng đó rồi thì chỉ còn một bước là lựa chọn các hiển thị giống như 02 vị trí được đánh dấu ở phía góc bên trái của hình vẽ phía trên Và click vào nút "Lưu" như vậy là bạn đã tạo hoàn thành form liên hệ cho mình rồi.

 

Trang chủ:
Họ tên: *
Nội dung bình luận: *
* Bạn phải nhập vào trường này
    Chưa có bình luận nào