Phần tử tạo tiêu đề
Jun. 01, 2015

PHẦN TỬ TẠO TIÊU ĐỀ

Phần tử tạo tiêu đề
Dùng để tạo tiêu đề chính trong trang webpage.  WEVINA hỗ trợ 3 loại tiêu đề có sẵn là các thẻ : h1, h2, h3. Tương ứng với những tiêu đề lần lượt như: Tiêu đề 1, tiêu đề 2, tiêu đề 3.. Các bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh: như font family, font size, text align..vv . Ngoài ra, còn có thêm chức năng nhập mà mẫu ở phía bên phải bảng màu ( Như trong hình vẽ.)

Các bạn hãy quan sát hình minh họa dưới đây để hiểu thêm về cách sử dụng phần tử tạo "Tiêu đề".

Như ở hình minh họa phía trên thì: style1, style 2, style 3---> Đó được hiểu là những kiểu thể hiện cho các tiêu đề của nó được định nghĩa bằng các thẻ tương ứng của nó lần lượt là : h1,h2,h3. Và những vì trí được đánh số 1,2,3 . Đó chính là vị trí hiển thị demo cho từng kiểu "Tiêu đề" khác nhau , để người các bạn dễ quan sát. Ngoài ra, nếu như các bạn muốn tạo tiêu đề theo style riêng của bạn thì bạn hoàn toàn có thể tự định nghĩa lại các thẻ: h1,h2,h3 Ngay trong phần tạo CSS "Tùy chọn" của của các bạn. Chúc các bạn thành công

Trang chủ:
Họ tên: *
Nội dung bình luận: *
* Bạn phải nhập vào trường này