Bảng
Jun. 03, 2015

Bảng
Nếu bạn muốn hiển thị dữ liệu theo một tổ chức hay cấu trúc, hãy hiện thị chúng dưới dạng bảng. Bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa cách hiện thị dữ liệu trong từng ô của bảng như màu sắc, font chữ...

Các bạn hãy quan sát hình minh họa dưới đây để hiểu thêm về cách sử dụng phần tử tạo " Bảng ".

Như hình vẽ minh họa phía trên thì để thêm modul "table" hay bảng vào website của các bạn thì code tạo bảng mặc định mà hệ thống đã tạo sẵn cho các bạn giống như ở điểm đánh dấu số "2" và nó được hiển thị để các bạn dễ dàng quan sát ở vị trí số "1" và để quan sát mẫu code tạo nó thì các bạn click vào vị trí đánh dấu số "3" tức khu vực "html". Tuy nhiên, nếu như các bạn muốn có style bảng khác cho bạn thì bạn hoàn toàn làm được điều này bằng cách click vào vị trí số "3" tức vị trí "html" rồi bắt tay vào viết code html theo định dạng bảng của bạn nhé!

Trang chủ:
Họ tên: *
Nội dung bình luận: *
* Bạn phải nhập vào trường này
    Chưa có bình luận nào