Bình luận
Jun. 03, 2015

Bình luận
Bạn muốn người truy cập có thể bình luận trực tiếp trên website của mình, phần tử này sẽ giúp bạn làm điều đó.

Các bạn hãy quan sát hình minh họa dưới đây để hiểu thêm về cách sử dụng phần tử tạo "Bình luận".

Nếu như các bạn muốn thêm phần tử cho phép người dùng có thể bình luận trực tiếp trên website của mình. Thì ở wevina chúng tôi hoàn toàn giúp được các bạn làm được điều này nhờ vào phần tử "Bình Luận". Với phần tử này các bạn chỉ cần Nhập vị trí hiển thị comment --> Tên người bình luận ---> Nội dung --> Lựa chọn hiển thị bình luận ra sao ---> Cái đó có cần phê duyệt không  ---> Có cần thông báo qua mail không --> sau cùng chọn nút "Lưu". Như vậy là các bạn đã tao được phần tử cho phép người khách hàng có thể bình luộn luôn trên website của các bạn rồi.

Trang chủ:
Họ tên: *
Nội dung bình luận: *
* Bạn phải nhập vào trường này
    Chưa có bình luận nào