Hiển thị blog
Jun. 03, 2015

Hiển thị blog
Đây là phần tử dùng để hiển thị các trang blog post lên một trang webpage. Để tạo các trang blog, bạn phải truy cập vào chức năng: Blog > Tạo bài viết mới. Bạn có thể tùy chỉnh hiển thị calendar và category trên trang webpage chứa phần tử Blog display nhằm giúp người dùng có thể truy cập và tìm kiếm các bài post dễ dàng hơn.

Các bạn hãy quan sát hình minh họa dưới đây để hiểu thêm về cách sử dụng phần tử tạo "Hiển thị blog".

Quan sát ở hình ảnh phía trên thì việc tạo vùng "Hiển thị blog" được hiểu là các bạn tạo vùng đánh dấu để hiển thị những blog mà các bạn đã tạo sẵn từ trước chính nó sẽ được hiển thị ở khu vực mà các bạn đinh nghĩa bằng tool  "Hiển thị blog" này. Tuy nhiên, cách hiển thị , vị trí hiển thị , thể hiển full bài hay chỉ 1 phần , cũng như số lượng bài ra sao thì những cái đó các bạn có thể quản lý được theo những số thứ tự mà chúng tôi đã đánh dấu trên hình minh họa phía trên. Chúc các bạn thành công.

Trang chủ:
Họ tên: *
Nội dung bình luận: *
* Bạn phải nhập vào trường này
    Chưa có bình luận nào