BIÊN TẬP WEBSITE

TẠO VÀ BIÊN TẬP NỘI DUNG CHO WEBSITE

Trong hệ thống WEVINA, mọi trang webpage đều được tạo thành bởi các thành phần nội dung (element). Element là những đối tượng nội dung như Heading, Text, Photo, Table... dùng để tạo thành nội dung cho một trang webpage. Bạn có thể dễ dàng thêm, sửa, xóa các thành phần nội dung trên một trang webpage để biên tập nội dung cho website của mình.


Menu chức năng của một phần tử
Di chuột lên phần tử nội dung, biểu tượng bút chì màu đỏ sẽ xuất hiện.

Click vào biểu tượng bút chì của phần tử đó để hiển thị các menu chức năng.

Thêm, sửa, xóa phần tử

Chỉnh sửa nội dung cho phần tử.

Để chỉnh sửa một phần tử nội dung, bạn phải bật chức năng chỉnh sửa của phần tử đó. Hãy click vào mục "Chỉnh sửa" trên menu hoặc click vào phần tử đó để bật chức năng chỉnh sửa.

Xóa các phần tử rất dễ dàng

Nếu bạn muốn xóa phần tử, hãy click vào "Xóa". Hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận trước khi xóa. Click "Đồng ý" để xóa phần tử khỏi trang webpage của bạn. Bạn sẽ không thể khôi phục phần tử bị xóa.

Ngoài ra, nếu như các bạn muốn thêm các phần tử nào đó thì click vào hình dưới đây để chọn lựa.

Thêm phần tử đang được lựa chọn

Click vào mục "Thêm phần tử", hệ thống sẽ hiển thị danh sách phần tử để bạn chọn. Hãy click chuột vào phần tử mà bạn muốn thêm để tạo phần tử mới cho trang.

Di chuyển phần tử
Bạn có thể di chuyển, đảo vị trí các phần tử bằng cách kéo thả các phần tử vào vị trí mà bạn muốn di chuyển.

Di chuột vào vùng kéo thả của phần tử, giữ chuột trái và di chuyển đến vị trí mà bạn muốn trên webpage.