HƯỚNG DẪN TẠO WEBSITE TRÊN WEVINA

Các bạn hãy tự tạo website cho riêng mình nào!
Click nút "Tạo mới website" để tạo một website mới trên WEVINA.

Chọn mẫu website để tạo mới

Thiết lập các thông tin cho website
Tên website  
Điền tên của website.
Bạn có thể thay đổi tên website sau khi website đã được tạo.

Danh mục
Chọn loại danh mục(category) cho website.
Bạn nên chọn danh mục phù hợp với nội dung website của mình để có thể thu hút được nhiều lượt truy cập.

Đường dẫn url
Hãy nhập các từ khóa a-z, 0-9 để tạo url cho website của bạn. Đường dẫn url là đường link mà khi bạn gõ vào trình duyệt thì trình duyệt sẽ hiển thị nội dung website của bạn.

Ví dụ bạn nhập url là abcxyz, hệ thống wevina sẽ tự động thêm tên  miền con ".wevina.vn" để tạo url cho website của bạn thành: http://abcxyz.wevina.vn

Bây giờ bạn chỉ cần gõ đường dẫn (đường link) website http://abcxyz.wevina.vn lên trình duyệt thì  trình duyệt sẽ hiển thị website của bạn.

Chú ý:
- Bạn không thể sử dụng url đã tồn tại trong hệ thống.
- URL sẽ không thể thay đổi sau khi website được tạo. Do đó hãy cân nhắc thật kĩ trước khi tạo url cho website của bạn.

Hình ảnh xác nhận
Hãy nhập các kí tự xác nhận để tạo website.

Trạng thái
Chọn trạng thái cho website.
Bạn có thể thay đổi trạng thái website bằng cách thiết lập ở mục Tùy chọn.

Website có 2 trạng thái là Hoạt động và Không hoạt động.
Bạn nên để trạng thái của website là Không hoạt động khi chưa hoàn thiện nội dung cho website.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, hãy click nút "Tạo website" để tạo mới website, hệ thống sẽ chuyển đến màn hình chỉnh sửa nội dung website để bạn có thể biên tập nội dung cho website.
Chúc mừng bạn! Bây giờ bạn đã có thể bắt đầu tạo và biên tập nội dung cho website của mình nhé!