TÙY CHỈNH LAYOUT

1. Layout
Đây là chức năng cho phép bạn tùy chỉnh về giao diện của website cũng như là lựa chọn form của giao diện website theo hình vẽ minh họa ở "ảnh bên trái" .  Chức năng này có các phần: "Giao diện miễn phí", "Giao diện trả phí".

 

Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết hơn về những thành phần quan trọng có trong "Layout" nó chứa lần lượt các element : " Mẫu giao diện miễn phí" , "Mẫu giao diện trả phí" , "Tùy chọn". Điều đáng nói ở đây là nếu như các bạn nếu như không hiểu biết chút gì về code cũng hoàn toàn có thể tạo cho mình 01 mẫu website đẹp hoàn chỉ theo những mẫu website có sẵn chỉ cần các bạn update ảnh , thông tin về sản phẩm mà bạn muốn quảng cáo như thế là bạn cũng đã tạo được 01 website cho mình rồi.

Nếu như, bạn đã có kiến thức về code html/css thì các bạn có thể chỉnh sửa lại một trong những mẫu website mà bạn đã chọn được ở thư viện website của chúng tôi (" website miễn phí " ; "website trả phí"). Khi đó bạn bắt đầu làm việc với element " Tùy chọn" và thuộc tính đầu tiên chúng ta thấy như trên hình vẽ phía trên đó là "Custom". Cho phép các bạn, chỉnh sửa được lại form website giống như 1 trong 7 mẫu form có sẵn trên hình vẽ.

HTML: là khu vực hiển thị code do hệ thống của wevina đã tạo sẵn tương ứng với nó là những mẫu website mà các bạn đã lựa chọn. (Chú ý: những element ở thư mục này nó sẽ được tự sinh ra khi các bạn tạo thêm các trang mới khi chúng không nằm trong số các form mà hệ thống đã tạo sẵn cho các bạn)

LAYOUT: đây là thư mục cho phép bạn tạo những form mẫu website khác biệt so với giao diện website chung ( html) . Nó được định nghĩa trên hệ thống của wevina mặc định là được ưu tiên.

FILE: thư mục này, cho phép các bạn có thể upload tài liệu lên websie của các bạn ( Ví dụ: ảnh để lấy link ảnh đó add lên website mà các bạn đang tạo )

Lưu ý: Chức năng "Tùy chọn" là chức năng nâng cao dành cho người dùng hiểu biết về HTML, CSS có thể tùy biến website của mình thông qua các biến nội dung.