TÙY CHỈNH LAYOUT NÂNG CAO

Bạn cần phải nắm rõ cấu trúc cơ bản của một website trên wevina để có thể dễ dàng chỉnh sửa, thiết kế giao diện, tạo cấu trúc trang... cho wevina website.


1. Cấu trúc Custom,  HTML, LAYOUT


- Custom : Hiện có 7 form cho phép các bạn lựa chọn form theo yêu câu riêng của các bạn muốn tạo khung cho website của mình.


- Cấu trúc HTML : Cấu trúc HTML bao gồm các thẻ HTML. Mỗi website bắt buộc phải có cấu trúc HTML của nó. Khi hệ thống hiển thị 1 webpage của website, nó sẽ dựa vào cấu trúc HTML này.


- Layout : Đây chính là cấu trúc HTML riêng của từng trang. Như vậy, một webpage sẽ có 2 cấu trúc HTML. Một cấu trúc HTML chung của WEBSITE và 1 LAYOUT riêng của webpage. Nếu webpage không có LAYOUT riêng, hệ thống sẽ hiển thị website dựa vào cấu trúc HTML chung của website. Còn nếu webpage có LAYOUT riêng, hệ thống sẽ ưu tiên hiển thị webpage dựa trên LAYOUT riêng này.


- CSS: Đây là CSS do người dùng nhập vào. Bạn có thể tự do viết CSS cho website của mình.

2. Các biến nội dung trong cấu trúc Custom,  HTML và LAYOUT


 WEVINA cung cấp cho người dùng khả năng tùy biến cấu trúc HTML, LAYOUT rất đa dạng thông qua các biến nội dung có cấu trúc <VAR>Tên biến </VAR>
Các biến nội dung trên WEVINA:


- Custom:  cho phép các bạn có thể lựa chọn form layout theo ý muốn. Chú ý: form của custom được hiện thị vào khu vực "Layout" chính là form được hiển thị ưu tiên cho website ( Chẳng hạn ở một website mà có cả layout HTML và "Layout riêng" thì form của Layout riêng luôn luôn được ưu tiên để hiển thị ).

- HTML: Hiển thị form html  theo chế độ mặc định sau khi các bạn đã chọn " Giao diện website miễn phí", "Giao diện trả phí" 


- CSS: Hiển thị những dòng code mà hệ thống đã tạo riêng cho từng mẫu template website khi bạn lựa chọn trong kho template "Giao diện miễn phí", "Giao diện trả phí.". Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể tạo thêm những đoạn code cho riêng minh vào đó (Nếu như các bạn biết code html/css.)


- Layout_header_clear: Được định nghĩa trên hệ thống đó là khu vực thông thường sẽ hiển thị logo, menu cho site..


- Layout_body_clear: Đây là khu vực chứa toàn bộ nội dung của phần thân trang web.


- Layout_footer_clear: Đây là khu vực chân của trang web chứa nội dung về địa chỉ, tên công ty, tên cửa hàng ..vv.


- Maincontent: Hiển thị nội dung chính của trang. Mỗi trang bắt buộc phải có biến nội dung này ( Vì nó là yếu tố quyết định khu vức đánh dầu cho phép hiển thị nội dung của các bài viết blog lên các trang khác..cho phép hiển thị một phần hay toàn bộ blog.).


- content1, content2, content3, content3: Ngoài maincontent, wevina cung cấp cho bạn thêm 4 biến để hiển thị nôi dung khác, cho phép bạn có thể tạo cấu trúc HTML, LAYOUT tùy theo ý mình.


- c_content1, c_content2, c_content3, c_content4, c_content5: Đây là các biến dùng để hiển thị nội dung chung của website. Ví dụ bạn muốn tất cả các trang đều hiển thị nôi dung quảng cáo ở tất cả các trang là giống nhau, bạn có thể thêm một trong các biến này vào trong cấu trúc HTML, LAYOUT để tạo nội dung chung cho các trang.

Sau khi tạo cấu trúc HTML cho website và LAYOUT cho webpage, hệ thống sẽ hiển thị trang webpage dựa vào cấu trúc HTML mà bạn đã tạo.